Odzysk oraz przetwarzanie odpadów organicznych

Przetwarzanie odpadów organicznych - przede wszystkim (90%) odzysk odpadów w procesie R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), również D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12 - **

oferujemy kompleksowy odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów o dużej zawartości organiki - osady z oczyszczalni ścieków miejskich, osady z przyzakładowych oczyszczalni ścieków np. przetwórstwo warzyw owoców, mięsa, odpady z przemysłu spożywczego, odpady z przemysłu lekkiego, odpady z selektywnej zbiórki - bioodpady (brązowy pojemnik).

Odzysk oraz przetwarzanie odpadów przemysłowych

Przetwarzanie odpadów przemysłowych - przede wszystkim proces R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, również D5 - Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)

oferujemy kompleksowy odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych np. z fabryk materiałów budowlanych, z przemysłu chemicznego.

Transport odpadów

Transportujemy odpady profesjonalnymi, przystosowanymi oraz uprawnionymi środkami transportu. Transport odpadów bywa skomplikowany. Wykorzystujemy dwa rodzaje naczep:
- tzw. wanny
- naczepa samowyładowcza oraz ruchome podłogi.
Auta wanny musza być szczelne, np. osady mają zazwyczaj konsystencje budyniu, lekka nieszczelność może spowodować wyciek osadu. Kierowca musi wiedzieć jak jechać, ponieważ wystarczy jeden błąd i cała zawartość może uciec górą, lub moga puścić zaczepy z tyłu, co spowoduje całkowite wylanie się przewożonego ładunku. Na każdym rodzaj naczepy tylko odpowiednia frakcja odpadów.

Zagospodarowania odpadów w procesie R10

R10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, zagospodarujemy przede wszystkim ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kompost nieodpowiadający wymaganiom oraz bioodpady itp.

Usługi specjalistyczne dla oczyszczalni

Jeśli szukasz usług specjalistycznych dla oczyszczalni, i chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami

Doradztwo środowiskowe

Nasza firma oferuje usługi doradztwa odpadowego, które pomogą Ci w poprawie efektywności gospodarowania odpadami w Twojej firmie. Dzięki naszym usługom zyskasz pewność, że Twoja firma działa w sposób zgodny z przepisami prawa oraz, że Twój system gospodarowania odpadami jest efektywny i przynosi pozytywne rezultaty dla środowiska naturalnego. Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy odpadowi pomogą Ci w doborze najbardziej odpowiednich rozwiązań dla Twojej firmy.